Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Deti

Plavecké výcviky pre deti

Plavecký výcvik pre deti je uskutočňovaný 2x týždenne pre začiatočníkov a hobby plavcov a 6x týždenne pre športovú skupinu. Výcviky prebiehajú v mestskej plavárni (na Komenského ulici) v Pezinku a v Hip centre Pezinok v 25 m bazéne, pričom deti sú rozdelené podľa výkonnosti do jednotlivých skupín.

Suchý tréning prebieha, ak to počasie dovoľuje, v utorok a štvrtok na školskom dvore ZŠ Kupeckého, pričom tréning je určený len pre športovú skupinu.

Náš klub organizuje plavecké výcviky pre deti. Plavecký výcvik je rozdelený na tri etapy a to:

  1. Základný plavecký nácvik
  2. Zdokonaľovací plavecký nácvik
  3. Športové plávanie

Cieľom základného plaveckého nácviku je naučiť deti plávať. Predtým sa však dieťa musí adaptovať na vodné prostredie, odstrániť prípadný strach z vody a zvládnuť základné plavecké zručnosti. Vaše dieťa naučíme hravou formou zvládnuť adaptáciu na vodné prostredie prostredníctvom hier vo vode s použitím rôznych plaveckých pomôcok a plaveckých hračiek. Zameriavame sa na nácvik dýchania, splývania, orientácie pod vodou a celkový rozvoj elementárnych plaveckých zručností. Počas základného plaveckého výcviku sa dieťa naučí plávať maximálne dva plavecké spôsoby, pričom začíname plaveckým spôsobom znak a kraul. Základný plavecký výcvik je určitá etapa nácviku, pri ktorej nacvičované pohyby ešte nie sú sformované ako trvalé zručnosti. Dôležité je vytvoriť základné predpoklady pre ich perspektívne zdokonaľovanie. Podľa možností pripravíme Vaše dieťa nenásilnou formou k ďalšiemu zdokonaľovaciemu kurzu.

Základný plavecký výcvik je určený pre deti od 5 rokov a uskutočňuje sa spravidla v trvaní 8 hodín do mesiaca / dvakrát do týždňa v poobedných hodinách/

Kurz prebieha v bazéne Hip centra Pezinku. Cena kurzu sa určuje za 1 mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky a hračky).

Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého nácviku je zvládnuť tri plavecké spôsoby a plávanie pod vodou, pričom táto etapa výcviku by mala vytvoriť predpoklady na zvládnutie plaveckého spôsobu motýlik. Možno povedať, že správne základy plaveckej techniky, ktoré dieťa nadobudlo počas základného plaveckého nácviku, je potrebné v tejto etape rozvíjať. Zlé návyky v plaveckej technike sa u dieťaťa veľmi ťažko odstraňujú, avšak aj na to sa zameriava zdokonaľovací plavecký nácvik. Dieťa sa počas tejto etapy naučí plávať ďalšie plavecké spôsoby, zdokonaľuje sa v štartoch a obrátkach a taktiež sa prehlbujú zručnosti získané v základnom plaveckom nácviku, a to zdokonalenie plaveckého dýchania vo vode, priestorovej orientácie a celkovej koordinácie vo vode.

Zdokonaľovací plavecký výcvik je určený pre deti od 7 rokov a uskutočňuje sa spravidla v trvaní 8 hodín do mesiaca / dvakrát do týždňa v poobedných hodinách/.

Kurz prebieha v Pezinku na plavárni. Cena kurzu sa určuje za 1 mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky a hračky).

Športové plávanie

Je určené pre deti, ktoré zvládnu zdokonaľovací plavecký výcvik. Výkonnostné plávanie pripravuje deti a mládež ako pretekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú plaveckých pretekov v rámci SR i mimo SR, kde reprezentujú mesto Pezinok. Športové plávanie je náročnejšie na zvládnutie správnej plaveckej techniky, vytrvalosti a rýchlosti. Tréningy prebiehajú v plaveckom bazéne a špeciálna príprava športovcov ako atletika, gymnastika, uvoľňovacie cvičenia strečing, posilňovanie sa vykonáva v priestoroch športového areálu ZŠ Bielenisko, Mirage fitness klubu a pod.

Kurz prebieha 6x do týždňa v bazéne a min.2x týždenne je suchý tréning. Cena kurzu je 95,- eur/mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky, inštruktora).