Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Dospeláci

Kurz plávania pre dospelých

Športový plavecký klub polície Pezinok pripravil pre Vás kurz plávania pre dospelých, ktorý prebieha 1x týždenne, a to vždy v nedeľu v čase od 19.00h do 20.00h v 25m plaveckom bazéne v Pezinku na Holubyho ul. v HIP centre. Pod vedením profesionálnych trénerov a inštruktorov

  • odstránime Váš strach z vody a vodného prostredia
  • naučíme Vás zvládnuť adaptáciu na vodné prostredie prostredníctvom špecifických cvičení vo vode a s použitím rôznych plaveckých pomôcok
  • naučíme Vás základným plaveckým zručnostiam /splývanie, správne dýchanie, ponáranie, skok do vody a orientácia vo vodnom prostredí/
  • úplnych neplavcov naučíme plávať minimálne jeden plavecký spôsob /znak/
  • postupom času Vás naučíme plávať aj viaceré plavecké spôsoby /kraul, prsia/
  • zdokonalíme Vaše naučené plavecké spôsoby
  • zlepšíme v skupine Vašu fyzickú výkonnosť vo vodnom prostredí

V kurze pracujeme v súkromnom bazéne s maximálnym počtom desať dospelých na tréningovú hodinu. Prioritou a hlavnou myšlienkou kurzu je venovať sa bežnej populácii ľudí, a to bez ohľadu na vek, váhu,  výšku, výkonnosť /nie plavcov, s tými pracujeme zvlášť/, ktorá sa chce naučiť plávať, odbúrať stres, zvýšiť výkonnosť, redukovať hmotnosť a v neposlednom rade odstrániť strach z vodného prostredia.

Cena kurzu je 45,- eur/mes. (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky, inštruktora)