Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Kurzy pre školy

Plavecké kurzy pre školy

Športový plavecký klub Polície Pezinok bude od školského roka 2020/21 organizovať:

– základný plavecký kurz pre žiakov I. stupňa základných škôl a

– zdokonaľovací základný plavecký kurz pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Kurzy budú prebiehať v čase školskej družiny pravidelne počas celého školského roka v rovnaké dva dni v týždni.

Dĺžka trvania jednej hodiny je 60 min, pričom jedna hodina v týždni bude „mokrá“ – plavecká a druhá „suchá“, venovaná všeobecnej pohybovej príprave detí.

„Suchá“ príprava bude zameraná na rozvoj koordinačných schopností dieťaťa. Deti budú cvičiť s vlastnou váhou, flexibilitu, core (vnútorné/brušné svalstvo). Každý týždeň sa budeme venovať inému kolektívnemu športu. Všeobecná príprava je veľmi dôležitá pre vývoj dieťaťa (všeobecnej motoriky), ktorá je kľúčová pre akýkoľvek šport, a teda je to investícia do budúcnosti dieťaťa. Či už sa dieťa bude venovať plávaniu alebo inému športu.

Nezáväznú prihlášku do kurzu plávania môžete vyplniť tu: online prihláška  

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

Kurz je vhodný pre všetky deti od 6 rokov, ktoré sa chcú naučiť plávať, ktoré majú strach z vody a chcú ho odstrániť a v neposlednom rade pre deti, ktoré sa chcú časom venovať športovému plávaniu. Pracujeme aj s deťmi so zdravotnými obmedzeniami. Kurz plávania je vhodný aj ako doplnok k iným športom, ktoré dieťa vykonáva aktívne a jednostranne zaťažujú pohybový aparát (tenis, hádzaná,…).

 

KDE? KEDY?

Kurz organizujeme počas školskej družiny raz týždenne v čase od 13:30 hod. do 14:30 hod. v 25m plaveckom bazéne v priestoroch Hip centra na Holubyho ul v Pezinku a raz týždenne suchý tréning v priestoroch školy . Plavecký bazén v Hip centre je vhodný k výučbe plávania všetkých vekových kategórií od 6 rokov, nakoľko má vyhovujúce rozmery ako aj hĺbku vody.

 

AKO ZABEZPEČÍME DOPRAVU?

Deti vyzdvihneme v dostatočnom predstihu v školskej družine a odvezieme ich na tréning. Po tréningu zabezpečujem dovoz naspäť do školskej družiny. Preprava je zabezpečená klubovým autobusom.

AKÝ JE CIEĽ ZÁKLADNÉHO KURZU?

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa:

 • bude mať pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrame prípadný strach z vody hravou formou s použitím rôznych plaveckých pomôcok
 • získa základnú orientáciu a schopnosť hýbať sa vo vode
 • bude mať správnu polohu tela vo vode – splývanie na bruchu a chrbte
 • bude vedieť správne dýchať na hladine vody a vydychovať do vody
 • si osvojí základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín a ich súhru
 • prepláva jedným plaveckým spôsobom 25 metrový bazén
 • bez strachu, ale s rešpektom bude skákať do vody
 • bude otužilé, organizmus dieťaťa bude odolnejší a zdravší

AKÝ JE CIEĽ ZDOKONALOVACIEHO KURZU?

Po zvládnutí základného plavecké kurzu sa deti môžu v plávaní ďalej zdokonaľovať, čo prospieva ich zdraviu, deti sú viac otužilé a menej choré. Po absolvovaní zdokonaľovacieho kurzu Vaše dieťa:

 • zdokonalí získané základné plavecké zručnosti, ktoré sa naučilo v základnom plaveckom kurze
 • zosúladí pohyb horných a dolných končatín s nádychom a výdychom do vody
 • osvojí si základy plaveckých štýlov znak, kraul a prsia a základy plaveckého spôsobu motýlik
 • zlepší efektivitu pohybu vo vode
 • sa bude vo vode cítiť isto a pohodlne
 • prepláva minimálne dvoma plaveckými spôsobmi celú dĺžku 25m bazéna
 • vzhľadom na zdravý pohyb bude vedieť efektívne využívaniu plavecké pomôcky
 • bude otužilé, organizmus dieťaťa bude odolnejší a zdravší

AKÁ JE ORGANIZÁCIA KURZOV?

 • každá hodina kurzu je vedená skúsenými trénermi a inštruktormi, ktorí dlhoročne vykonávajú činnosť trénerov so všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami detí a mládeže
 • počas kurzu jednotlivé hodiny na seba plynule nadväzujú postupne od menej náročných cvičení až po viac náročné pohybové aktivity vo vode
 • počas každej hodiny berú tréneri osobitný zreteľ na každé jedno dieťa zaradené v kurze s ohľadom na koordinačné,  fyzické a zdravotné schopnosti dieťaťa, pričom dokážeme prispôsobiť spôsob výučby plávania aj zdravotne znevýhodneným deťom
 • deti sú zaradené do kurzov v jednotlivých dňoch so zreteľom na vek, výkonnosť a motorické schopnosti dieťaťa
 • pri základných kurzoch je vždy minimálne jeden inštruktor s deťmi vo vode aby zabezpečil maximálnu bezpečnosť a komfort detí
 • na základe vašich požiadaviek vypracujeme harmonogram kurzu a zabezpečíme všetko potrebné pre jeho bezproblémový priebeh

AKÁ JE CENA KURZOV

Mesačný členský poplatok za tréningový proces v bazéne je 35,- eur a suchá príprava 10,-eur . V poplatku je zahrnutý odvoz dieťaťa zo školskej družiny a následný dovoz dieťaťa do školskej družiny, tréningové jednotky pod vedením trénerov a inštruktorov v trvaní 1hodiny 1x týždenne pre plávanie vrátane vstupu do bazéna a zapožičanie všetkých plaveckých pomôcok ako sú plavecké dosky, osmičky, pádla,  atď. a tréningová jednotka suchej prípravy v trvaní 1hodiny 1x týždenne.

 

V prípade záujmu o plavecký kurz Vás prosíme o vyplnenie nezáväznej elektronickej prihlášky, ktorá nám pomôže k zabezpečeniu ej organizácie plaveckého kurzu. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email info@plavaniepezinok.sk alebo telefonicky na čísle 0905731672.

Nezáväznú prihlášku do kurzu plávania môžete vyplniť tu: online prihláška