Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Kurzy pre školy

Plavecké kurzy pre školy

Z histórie vieme, že už v staroveku bolo plávanie považované za rovnako doležitú schopnosť, ako napríklad čítanie.

Schopnosť vedieť plávať je jednou zo životne dôležitých pohybových aktivít. Nikto nemôže spochybniť prínos plávania pre telesný, funkčný, motorický, psychický i sociálny rozvoj mladého človeka.

Preto sme sa v našom Športovom plaveckom klube Polície rozhodli organizovať aj kurzy plávania pre ročníky 1. stupňa a 2. stupňa základných škôl.

Miesto plaveckého kurzu

  • Hip centrum Pezinok
  • Mestská plaváreň Pezinok – Komenského

 

Cieľ základného plaveckého kurzu

Hravým spôsobom prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké zručnosti, vydychovanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody, zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode, orientáciu vo vodnom prostredí s použitím rôznych plaveckých pomôcok hracou formou.

 

Cieľ zdokonaľovacieho plaveckého kurzu

Zdokonalenie plaveckého spôsobu kraul, znak alebo prsia.

Rozsah kurzu

  • 1 týždeň (5 dní x 1 hod. 30 min)

Počet žiakov v kurze

Na 10 detí sú zabezpečení 2 inštruktori:

  • 1 inštruktor neustále prítomný vo vode
  • 1 inštruktor pohybujúci sa na okraji bazéna