Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Oznamy

Úhrada členského poplatku za mesiac december 2019

Plavecká skupina Cena
PS02_sportova_mala pondelok a streda 16:30-17:30 55,00 €
PS03_plavaren utorok 19:30-20:30, štvrtok 18:30-19:30 42,00 €
PS04_plavaren pondelok a streda 18:30-19:30 42,00 €
PS05_plavaren utorok 18:30-19:30, HIP stvrtok 17:30-18:30 45,00 €
PS06_hip utorok a piatok 16:30-17:30 40,00 €
PS07_hip utorok 17:30-18:30, stvrtok 16:30-17:30 48,00 €
PS08_hip utorok a stvrtok 15:30-16:30 48,00 €
PS09_hip stvrtok 15:30-16:30 26,00 €
PS10_hip pondelok 17:30-18:30 (starsie deti) 26,00 €
PS11_hip pondelok 17:30-18:30 (male deti) 26,00 €

Úhrada poplatku:

  • Členský príspevok sa platí mesačne vždy do 15.dňa daného mesiaca na číslo účtu IBAN: SK67 0900 0000 0051 1758 1542
  • Do poznámky k platbe je potrebné uviesť MENO PRIEZVISKO dieťata, mesiac a rok(napr. Jožko Mrkvička, November 2019).
  • Počas mesiaca nie je možné realizovať náhrady za vymeškanú hodinu.
  • V prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu pretravávajúceho viac ako 4 týždne nepretržite (napr. dlhodobé zranenia, zlomeniny, operácie a atď) je možné po individuálnej dohode vrátiť časť poplatku.

Pondelok 23.12.2019 - Nedeľa 12.1.2020

Plavecké tréningy pre deti sa nebudú konať v období od pondelka 23.12.2019 až do nedele 12.1.2020.

Prvé plavecké tréningy v Novom roku začnú v pondelok 13.1.2020

Pondelok 23.12.2019 - Piatok 3.1.2020

Plavecké tréningy pre dospelých sa nebudú konať v období od pondelka 23.12.2019 až do piatka 3.1.2020.

Prvé plavecké tréningy v Novom roku začnú v nedeľu 5.1.2020