Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Plavecké kurzy pre deti

Športový plavecký klub Polície Pezinok organizuje tri úrovne kurzov pre deti – základnýzdokonaľovací plavecký kurz a kurz plávania pre pokročilých. Kurzy sú primárne určené pre deti od 6 rokov s prihliadnutím na výkonnosť a motoriku dieťaťa. Jednotlivé kurzy sa počas celého roka konajú pravidelne v rovnaké dni. Základný plavecký kurz plynulo prechádza do zdokonaľovacieho plaveckého kurzu a po jeho zvládnutí až do kurzu pre pokročilých, v ktorom už pripravujeme dieťa aj na športové plávanie.

PRE AKÉ DETI SÚ NAŠE KURZY VHODNÉ?

Pre všetky deti od 6 rokov, ktoré:

– sa chcú naučiť plávať

– majú strach z vody a chcú ho prekonať

– chcú zdokonaliť svoju plaveckú techniku

– by sa časom chceli venovať športovému plávaniu

– plávanie chcú mať ako doplnkový, kompenzačný šport k iným športom

 

Na kurzoch privítame aj deti so zdravotným postihnutím.

 

KDE? KEDY?

Dieťa v základnom a zdokonaľovacom kurze pláva 2x do týždňa v určené dni podľa rozvrhu. Tieto kurzy prebiehajú v 25m plaveckom bazéne v priestoroch Hip centra na Hollubyho ul. v Pezinku.

Plavecký bazén v Hip centre je vhodný k výučbe plávania ako aj na výuku športového plávania pre deti aj dospelých, nakoľko má vyhovujúce rozmery ako aj hĺbku vody.

Rozvrh hodín kurzov v Hip centre v Pezinku:

Pondelok: 16.30h – 17.30h, 17.30h – 18.30h

Utorok: 15.30h – 16.30h, 16.30h – 17.30h, 17.30h -18.30h, 18.30h – 19.30h

Streda: 16.30h – 17.30h

Štvrtok: 15.30h – 16.30h, 16.30h – 17.30h, 17.30h – 18.30h, 18.30h – 19.30h

Piatok: 16.30h – 17.30h

AKÝ JE CIEĽ ZÁKLADNÉHO KURZU?

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa:

 • bude mať pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrame prípadný strach z vody hravou formou s použitím rôznych plaveckých pomôcok
 • získa základnú orientáciu a schopnosť hýbať sa vo vode
 • bude mať správnu polohu tela vo vode – splývanie na bruchu a chrbte
 • bude vedieť správne dýchať na hladine vody a vydychovať do vody
 • si osvojí základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín a ich súhru
 • naučíme dieťa základy plaveckého spôsobu znak
 • prepláva jedným plaveckým spôsobom 25 metrový bazén

AKÝ JE CIEĽ ZDOKONALOVACIEHO KURZU?

Po zvládnutí základného plavecké kurzu dieťa  plynule prejde k absolvovaniu zdokonaľovacieho kurzu, v ktorom:

 • zdokonalí získané základné plavecké zručnosti, ktoré sa naučilo v základnom plaveckom kurze
 • zosúladí pohyb horných a dolných končatín s nádychom a výdychom do vody
 • osvojí si základy plaveckých spôsobov kraul a prsia a základy plaveckého spôsobu motýlik
 • zlepší efektivitu pohybu vo vode
 • sa bude vo vode cítiť isto a pohodlne
 • prepláva minimálne dvoma plaveckými spôsobmi celú dĺžku 25m bazéna
 • naučíme efektívnejšiemu využívaniu plaveckých pomôcok

AKÝ JE CIEĽ KURZU PRE POKROČILÝCH?

V tomto kurze už zdokonaľujeme a rozvíjame získané zručnosti a vedomosti z predchádzajúcich kurzoch a budujeme dlhodobé správne a zdravé návyky jednotlivých plaveckých spôsobov.

Počas kurzu:

 • zlepšíme získané plavecké zručnosti
 • zlepšíme techniku plaveckých spôsobov znak, kraul, prsia a plavecké obrátky
 • sa zameriame na rozvoj základnej vytrvalosti, sily a rýchlosti v daných plaveckých spôsoboch
 • sa zameriame na špecifické technické cvičenia s využitím rôznych plaveckých pomôcok
 • naučíme deti plynule preplávať 100 metrovú a väčšiu vzdialenosť troma plaveckými spôsobmi

začneme deti pripravovať na plavecké preteky v detských kategóriách

AKÁ JE ORGANIZÁCIA KURZOV?

 • každá hodina kurzu je vedená skúsenými trénermi a inštruktormi s dosiahnutým VŠ vzdelaním, ktorí dlhoročne vykonávajú činnosť trénerov so všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami detí a mládeže.
 • počas kurzu jednotlivé hodiny na seba plynule nadväzujú postupne od menej náročných cvičení až po viac náročné pohybové aktivity vo vode.
 • počas každej hodiny berú tréneri osobitný zreteľ na každé jedno dieťa zaradené v kurze s ohľadom na koordinačné,  fyzické a zdravotné schopnosti dieťaťa, pričom dokážeme prispôsobiť spôsob výučby plávania aj zdravotne znevýhodneným deťom
 • deti sú zaradené do kurzov v jednotlivých dňoch so zreteľom na vek, výkonnosť a motorické schopnosti dieťaťa
 • pri základných kurzoch je vždy minimálne jeden inštruktor s deťmi vo vode aby zabezpečil maximálnu bezpečnosť a komfort detí

AKÁ JE CENA KURZOV?

mesačný členský poplatok za tréningový proces vo všetkých troch typov kurzov je 70,- eur. V cene je zahrnutá 2 x tréningová jednotka do týždňa pod vedením trénerov a inštruktorov v trvaní 1hodiny, vrátane vstupu do bazéna a zapožičania všetkých plaveckých pomôcok ako sú plavecké dosky, osmičky, pádla, a iné. U kurzov plávania pre pokročilých cena zahŕňa aj tréning v telocvični zameraný na rozvoj všeobecných pohybových aktivít.

KONTAKT

V prípade záujmu o plavecký kurz Vás prosíme o vyplnenie nezáväznej elektronickej prihlášky, ktorá nám pomôže k prehľadnej evidencii a organizácii kurzov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom mailu na info@plavaniepezinok.sk, alebo telefonicky na čísle 0905731672.