Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Plavecké výcviky

Plavecké výcviky

Plavecký výcvik pre deti je uskutočňovaný 2x týždenne a 4x týždenne na plavárni na Komenského ulici v Pezinku a v Hip centre Pezinok na 25 m bazéne, kde deti sú rozdelené podľa výkonnosti do jednotlivých skupín.

Suchý tréning prebieha každý piatok v čase od 16:30h do 17:30h v Mirage Fitness Clube Pezinok, pričom tréning je určený pre deti od 8 rokov.

Náš klub organizuje plavecké výcviky pre deti. Plavecký výcvik je rozdelený na tri etapy a to:

  1. Základný plavecký nácvik
  2. Zdokonaľovací plavecký nácvik
  3. Športové plávanie

Cieľom základného plaveckého nácviku je naučiť deti pláva. Predtým sa však dieťa musí adaptovať s vodným prostredím, odstrániť prípadný strach z vody a zvládnuť základné plavecké zručnosti. Vaše naučíme dieťa hravou formou zvládnuť adaptáciu na vodné prostredie prostredníctvom hier vo vode s použitím rôznych plaveckých pomôcok a plaveckých hračiek. Zameriavame sa na nácvik dýchania, splývania, orientácie pod vodou a celkový rozvoj elementárnych plaveckých zručností. Počas základného plaveckého výcviku sa dieťa naučí plávať maximálne dva plavecké spôsoby, pričom začíname plaveckým spôsobom znak a kraul. Základný plavecký výcvik je určitá etapa nácviku, pri ktorej nacvičované pohyby ešte nie sú sformované ako trvalé zručnosti. Dôležité je vytvoriť základné predpoklady pre ich perspektívne zdokonaľovanie. Podľa možností pripravíme Vaše dieťa nenásilnou formou k ďalšiemu zdokonaľovaciemu kurzu.

Základný plavecký výcvik je určený pre deti od 5 rokov a uskutočňuje sa v trvaní 8 hodín do mesiaca / dva krát do týždňa v poobedných hodinách/

Kurz prebieha v bazéne Hip centra Pezinku. Cena kurzu je 70,- eur/mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky a hračky, na jedného inštruktora pripadne max. 6 detí).

Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého nácviku je zvládnuť tri plavecké spôsoby a plávanie pod vodou, pričom táto etapa výcviku by mala vytvoriť predpoklady na zvládnutie plaveckého spôsobu motýlik. Možno povedať, že správne základy plaveckej techniky, ktoré dieťa nadobudlo počas základného plaveckého nácviku, je potrebné v tejto etape rozvíjať. Zlé návyky v plaveckej technike sa u dieťaťa veľmi ťažko odstraňujú, avšak aj na to sa zameriava zdokonaľovací plavecký nácvik. Dieťa sa počas tejto etapy naučí plávať ďalšie plavecké spôsoby, zdokonaľuje sa v štartoch a obrátkach a taktiež sa prehlbujú zručnosti získané v základnom plaveckom nácviku a to zdokonalenie plaveckého dýchania vo vode, priestorovej orientácie a celkovej koordinácie vo vode.

Zdokonaľovací plavecký výcvik je určený pre deti od 5 rokov a uskutočňuje sa v trvaní 8 hodín do mesiaca / dva krát do týždňa v poobedných hodinách/.

Kurz prebieha v Pezinku na plavárni. Cena kurzu je 60,- eur/mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky a hračky, na jedného inštruktora pripadne max. 5 detí).

Športové plávanie

Je určené pre deti, ktoré zvládnu zdokonaľovací plavecký výcvik. Výkonnostné plávanie pripravuje deti a mládež ako pretekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú plaveckých pretekov v rámci SR i mimo SR, kde reprezentujú mesto Pezinok. Športové plávanie je náročnejšie na zvládnutie správnej plaveckej techniky, vytrvalosti a rýchlosti. Tréningy prebiehajú v plaveckom bazéne a špeciálna príprava športovcov ako atletika, gymnastika, uvoľňovacie cvičenia strečing, posilňovanie sa vykonáva v priestoroch športového areálu ZŠ Bielenisko, Mirage fitness klubu a pod.

Kurz prebieha 4x do týždňa v bazéne a min.2x týždenne je suchý tréning. Cena kurzu je 70,- eur/mesiac (cena zahŕňa prenájom bazéna a priestorov, plavecké pomôcky, inštruktora).