Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Úhrada členského poplatku

Pravidlá úhady členského poplatku:

Platby:

  • Deti plávajúce 2 a viackrát do týždňa platia podľa počtu odplávaných dní v danom mesiaci.
  • Deti plávajúce 1x do týždňa platia sumu 35,-EUR. V mesiaci, kde sú sviatky, prázdniny, sa suma upravuje podľa počtu odplavaných dní.

Informáciu o výške členského poplatku za daný mesiac zasielame vždy vopred na email.

Úhrada poplatku:

  • Členský príspevok sa platí mesačne vždy do 15.dňa daného mesiaca (t.j. napríklad za január je potrebné zaplatiť členské do 15.1. a pod.) na číslo účtu IBAN: SK67 0900 0000 0051 1758 1542
  • Do poznámky k platbe je potrebné uviesť MENO PRIEZVISKO dieťata, mesiac a rok(napr. Jožko Mrkvička, November 2019).
  • Počas mesiaca nie je možné realizovať náhrady za vymeškanú hodinu.
  • V prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu pretravávajúceho viac ako 4 týždne nepretržite (napr. dlhodobé zranenia, zlomeniny, operácie a atď) je možné po individuálnej dohode vrátiť časť poplatku.

 

Členský príspevok zahŕňa tréningovú jednotku v trvaní 60 min. a zapožičanie plaveckých pomôcok (plavecké dosky a iné plavecké pomôcky).

Plavecký klub nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu. Individuálne prípady je možné riešiť telefonicky na čísle:
Mgr. Vladimír Kočí 0905 731 672 podpredseda ŠPKPK