Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Úhrada členského poplatku

Úhrada členského – plaváreň PK

Členský príspevok sa platí mesačne vždy do 15.dňa daného mesiaca (t.j. napríklad za január je potrebné zaplatiť členské do 15.1. a pod.)

Číslo účtu IBAN: SK7511000000002945458474

Výška členského: 60 EUR/mes.

Do poznámky k platbe je potrebné uviesť MENO PRIEZVISKO dieťata a mesiac, za ktorý je úhrada.

 

V prípade, že sa dieťa z dôvodu choroby nemôže zúčastniť tréningu, je možné si po dohode tréning nahradiť v iný deň. Nárok na zníženie členského vzniká len v prípade, že zo zdravotných dôvodov dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov daného mesiaca.

Úhrada členského – HIP veľký bazén

Členský príspevok sa platí mesačne vždy do 15.dňa daného mesiaca (t.j. napríklad za január je potrebné zaplatiť členské do 15.1. a pod.)

Číslo účtu IBAN: SK6709000000005117581542

Výška členského: 70 EUR/mes.

Do poznámky k platbe je potrebné uviesť MENO PRIEZVISKO dieťata a mesiac, za ktorý je úhrada

 

V prípade, že sa dieťa z dôvodu choroby nemôže zúčastniť tréningu, je možné si po dohode tréning nahradiť v iný deň. Nárok na zníženie členského vzniká len v prípade, že zo zdravotných dôvodov dieťa vymešká viac ako polovicu tréningov daného mesiaca.

Členský príspevok zahŕňa tréningovú jednotku v trvaní 60 min. a zapožičanie plaveckých pomôcok (plavecké dosky a iné plavecké pomôcky).

Plavecký klub nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu. Individuálne prípady je možné riešiť telefonicky na čísle:
Mgr. Vladimír Kočí 0905 731 672 podpredseda ŠPKPK

 

Za neúčasť na tréningu nevzniká nárok na finančnú náhradu. Jedinou možnou kompenzáciou je náhrada hodín. Počas daného cyklu si môžete nahradiť max. 2 hodiny v iný deň (hodinu), ako zvyčajne chodíte. Náhradu je samozrejme si nutné vopred dohodnúť,  aby mohla byť poskytnutá možnosť náhrady, je potrebné aby účastník prípadne rodič vopred oznámil (najneskôr 24h pred konaním hodiny) prípadnú neúčasť na plaveckej hodine. Jedine tak dokážeme zaručiť nahradzovanie hodín v čo najväčšom rozsahu vzhľadom k limitom plavárne v Pezinku a zároveň počtu účastníkov v skupine. Účastník plaveckého výcviku, súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazený, pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár. V prípade, že ma niektorý z rodičov pripomienky k práci trénera, môžete kontaktovať hlavného trénera osobne, alebo na mail info@plavaniepezinok.sk. Budeme radi za každú Vašu reakciu, ktorá nám pomôže zlepšiť sa.