Kontaktujte nás: +421 905 731 672, info@plavaniepezinok.sk

Športový klub

Športový plavecký klub Polície Pezinok vznikol koncom roka 2013.

Tréneri

sú dlhoroční plavci, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z Vašich detí plavcov a športovcov a viesť ich tak k aktívnemu športovaniu

Plavecký výcvik

pre deti je uskutočňovaný 2x týždenne (resp. 6x týždenne v prípade športovej skupiny) v Pezinku, pričom deti sú rozdelené podľa výkonnosti do jednotlivých skupín.

Športový plavecký klub Polície Pezinok

Športový plavecký klub Polície Pezinok vznikol koncom roka 2013. Napriek tomu, že náš klub je „nováčikom“ medzi ostatnými plaveckými klubmi v okolí, tvoria ho dlhoroční plavci a tréneri, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z Vašich detí plavcov a športovcov a viesť ich tak k aktívnemu športovaniu vo svojom voľnom čase. Pretože chceme aby sa naše deti cítili s nami dobre nielen na tréningoch ale aj mimo tréningov, plavecký klub pripravuje pre deti ale aj rodičov rôzne výlety a exkurzie plné zážitkov.

Šport

Plávanie je ideálnym športom pre zdravý vývoj dieťaťa

Priateľstvo

V našom klube dbáme i na priateľskú atmosféru – deti sú kamaráti, nie konkurenti.

Zábava

Snažíme sa deti i zabávať – aby sa cítili na tréningu dobre.

Príďte medzi nás

PRIHLÁŠKA